Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Územný plán obce

Územno-technické nároky občanov reagujúce na spoločenské zmeny značne obmedzili použiteľnosť pôvodnej územno-plánovacej dokumentácie obce.
Zámery rozvoja obce vychádzajú aj z prirodzených potrieb trhového hospodárstva obce a podnikania obyvateľov.

Na základe týchto skutočností Obecný úrad Bernolákovo objednal vypracovanie nového územného plánu sídelného útvaru obce Bernolákovo.

Riešenie územného sídelného útvaru je vymedzené v rámci katastrálneho územia plochami dnešného zastavaného územia obce a k nemu priliehajúcich území navrhnutých pre rozvoj sídla, pričom sú rešpektované záujmy vlastníkov pôdy a ich podnikateľské zámery.

Plošný nárast predstavuje cca 90% pôvodného rozsahu a je navrhnutý do dvoch etáp so zámerom postupného rozširovania obce.

 

Urbanistické štúdie riešení územia

Podrobnejšie riešenia území sú riešené urbanistickými štúdiami na jednotlivé lokality v zmysle platné UPD Bernolákovo.

Zásady možnej zástavby a dostavby v záhradkárskych osadách:
zasady_zahradky (.pdf)

ÚZEMNÝ PLÁN SÍDELNÉHO ÚTVARU /ÚPN-SÚ/ BERNOLÁKOVO júl 1995
UPN-SU-textova-cast (.pdf)

UZNESENIE č.7/95 o schválení ÚPN-SÚ Bernolákovo z 13.12.1995
UPN-SU-uznesenie_7_1995 (.pdf)

Územný plán vrátane zmien a doplnkov
upd-2014-oktober-f-w (.pdf)

Na severnom okraji je navrhnuté zväčšenie územia obce smerom k Poľnohospodárskemu družstvu, kde nová hranica pokračuje hlbšie do územia za štátnou cestou I/61.
Na južnom okraji je prevedený posun pod Trnavskou ulicou a Čiernou vodou do priestoru „Dunajské pole“.
Na západnom okraji zo strany Ivanky pri Dunaji je novonavrhovaná hranica totožná s hranicou katastra Bernolákovo.
Na východnom okraji je hranica navrhovanej zástavby cca 300 m od novonavrhovanej ČOV.

Princip otvárania nových lokalít
priloha_22-10-2006 (.pdf)

 

Zmeny a doplnky Územného plánu obce Bernolákovo

Súčastne platný územný plán obce Bernolákovo bol schválený obecným zastupiteľstvom uznesením číslo 7/95 zo dňa 13.12.1995. Dynamický vývoj sídla si v priebehu posledných rokov vyžiadal prehodnotiť aktuálnosť funkčného riešenia v niektorých lokalitách sídelného útvaru ako i zahrnúť nové vhodné lokality do územného plánu sídelného útvaru Bernolákovo.

Súbory na stiahnutie

ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2020

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
ZaD-c.-1-2020-Bernolakovo-Zavazna-cast-.pdf Veľkosť: 3.36 MB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023
ZaD-c.-1-2020-Bernolakovo-Vykres-regulacie-uzemia-a-verejnoprospesnych-stavieb Veľkosť: 30.2 MB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023
ZaD-c.-1-2020-Bernolakovo-Vykres-sirsich-vztahov Veľkosť: 86.3 MB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023
Uznesenie-c.-20-5-2023
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí.
Veľkosť: 95.6 kB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023
ZaD-c.-1-2020-Bernolakovo-Vykres-dopravneho-vybavenia Veľkosť: 27.2 MB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023
ZaD-c.-1-2020-Bernolakovo-Komplexny-navrh Veľkosť: 6.27 MB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023
ZaD-c.-1-2020-Bernolakovo-Smerna-cast- Veľkosť: 392.3 kB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023
VZN-c.-9-2023 Veľkosť: 77 kB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023

ZMENY A DOPLNKY Č. 2/2014

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
zad-2-2014-uznesenie Veľkosť: 938.5 kB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023
zad-2-2014-00-textova-cast-upn-bernolakovo Veľkosť: 916.5 kB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023

Bez kategórie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
vztahy2
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .JPG súboru vztahy2 (JPG)
Veľkosť: 878.7 kB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023
KOMPLEXNY-2
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .JPG súboru KOMPLEXNY-2 (JPG)
Veľkosť: 750.1 kB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023
zad-1-2014-01-sirsie-vztahy
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .JPG súboru zad-1-2014-01-sirsie-vztahy (JPG)
Veľkosť: 1023 kB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023
KOMPLEXNY-1
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .JPG súboru KOMPLEXNY-1 (JPG)
Veľkosť: 794.4 kB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023
KOMPLEXNY
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .JPG súboru KOMPLEXNY (JPG)
Veľkosť: 4.29 MB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023
upd-zad-1-2012_komplexny-navrh
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .JPG súboru upd-zad-1-2012_komplexny-navrh (JPG)
Veľkosť: 2.92 MB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023
Bernolakovo-ZaD-1-2011_1
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .JPG súboru Bernolakovo-ZaD-1-2011_1 (JPG)
Veľkosť: 1 MB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023
zad-2-2014-01-sirsie-vztahy
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .JPG súboru zad-2-2014-01-sirsie-vztahy (JPG)
Veľkosť: 1 MB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023
zad-2-2014-02-komplexny-1
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .JPG súboru zad-2-2014-02-komplexny-1 (JPG)
Veľkosť: 1015.6 kB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023
zad-2-2014-06-doprava
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .JPG súboru zad-2-2014-06-doprava (JPG)
Veľkosť: 1010.6 kB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023
zad-2-2014-05-ochrana-prirody-a-krajiny
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .JPG súboru zad-2-2014-05-ochrana-prirody-a-krajiny (JPG)
Veľkosť: 1020.2 kB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023
zad-2-2014-12-perspektivne-vyuzitie-pp-lp
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .JPG súboru zad-2-2014-12-perspektivne-vyuzitie-pp-lp (JPG)
Veľkosť: 1012.1 kB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023
zad-2-2014-01-sirsie-vztahy
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .JPG súboru zad-2-2014-01-sirsie-vztahy (JPG)
Veľkosť: 1 MB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023
zad-2-2014-08-tech-vyb-elenergie-plyn-telekom
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .JPG súboru zad-2-2014-08-tech-vyb-elenergie-plyn-telekom (JPG)
Veľkosť: 1019.9 kB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023
Bernolakovo22007graf
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .JPG súboru Bernolakovo22007graf (JPG)
Veľkosť: 821.3 kB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023
bernv01
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .JPG súboru bernv01 (JPG)
Veľkosť: 721.1 kB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023
bernolakovo_graf2_z12009
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .JPG súboru bernolakovo_graf2_z12009 (JPG)
Veľkosť: 475.2 kB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023
Bernolakovo1_2008_NB_1
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .JPG súboru Bernolakovo1_2008_NB_1 (JPG)
Veľkosť: 396.9 kB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023
ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2007 UZNESENIE Č. 4/4/2007 ZO DŇA 27. 06. 2007
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .JPG súboru ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2007 UZNESENIE Č. 4/4/2007 ZO DŇA 27. 06. 2007 (JPG)
Veľkosť: 148 kB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023
zad-1-2013-01-sirsie-vztahy-cistopis
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .JPG súboru zad-1-2013-01-sirsie-vztahy-cistopis (JPG)
Veľkosť: 1.59 MB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023
zad-2-2014-02-komplexny
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .JPG súboru zad-2-2014-02-komplexny (JPG)
Veľkosť: 1015.6 kB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023
zad-2-2014-07-tech-vyb-vodne-hospodarstvo
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .JPG súboru zad-2-2014-07-tech-vyb-vodne-hospodarstvo (JPG)
Veľkosť: 1019.1 kB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023
zad-2-2014-08-tech-vyb-elenergie-plyn-telekom
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .JPG súboru zad-2-2014-08-tech-vyb-elenergie-plyn-telekom (JPG)
Veľkosť: 1019.9 kB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023
zad-2-2014-12-perspektivne-vyuzitie-pp-lp
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .JPG súboru zad-2-2014-12-perspektivne-vyuzitie-pp-lp (JPG)
Veľkosť: 1012.1 kB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023
zad-2-2014-05-ochrana-prirody-a-krajiny
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .JPG súboru zad-2-2014-05-ochrana-prirody-a-krajiny (JPG)
Veľkosť: 1020.2 kB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023
zad-2-2014-06-doprava
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .JPG súboru zad-2-2014-06-doprava (JPG)
Veľkosť: 1010.6 kB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023
zad-2-2014-02-komplexny-1
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .JPG súboru zad-2-2014-02-komplexny-1 (JPG)
Veľkosť: 1015.6 kB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023
Bernolakovo-ZaD-1-2011_1
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .JPG súboru Bernolakovo-ZaD-1-2011_1 (JPG)
Veľkosť: 1 MB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023
zad-2-2014-07-tech-vyb-vodne-hospodarstvo
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .JPG súboru zad-2-2014-07-tech-vyb-vodne-hospodarstvo (JPG)
Veľkosť: 1019.1 kB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023
upd-zad-1-2012_komplexny-navrh
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .JPG súboru upd-zad-1-2012_komplexny-navrh (JPG)
Veľkosť: 2.92 MB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023
KOMPLEXNY
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .JPG súboru KOMPLEXNY (JPG)
Veľkosť: 4.29 MB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023
KOMPLEXNY-1
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .JPG súboru KOMPLEXNY-1 (JPG)
Veľkosť: 794.4 kB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023
zad-1-2014-01-sirsie-vztahy
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .JPG súboru zad-1-2014-01-sirsie-vztahy (JPG)
Veľkosť: 1023 kB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023
KOMPLEXNY-2
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .JPG súboru KOMPLEXNY-2 (JPG)
Veľkosť: 750.1 kB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023
vztahy2
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .JPG súboru vztahy2 (JPG)
Veľkosť: 878.7 kB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023
Bernolakovo22007graf
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .JPG súboru Bernolakovo22007graf (JPG)
Veľkosť: 821.3 kB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023
bernv01
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .JPG súboru bernv01 (JPG)
Veľkosť: 721.1 kB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023
bernolakovo_graf2_z12009
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .JPG súboru bernolakovo_graf2_z12009 (JPG)
Veľkosť: 475.2 kB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023
Bernolakovo1_2008_NB_1
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .JPG súboru Bernolakovo1_2008_NB_1 (JPG)
Veľkosť: 396.9 kB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023
ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2007 UZNESENIE Č. 4/4/2007 ZO DŇA 27. 06. 2007
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .JPG súboru ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2007 UZNESENIE Č. 4/4/2007 ZO DŇA 27. 06. 2007 (JPG)
Veľkosť: 148 kB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023
zad-1-2013-01-sirsie-vztahy-cistopis
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .JPG súboru zad-1-2013-01-sirsie-vztahy-cistopis (JPG)
Veľkosť: 1.59 MB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023
zad-2-2014-02-komplexny
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .JPG súboru zad-2-2014-02-komplexny (JPG)
Veľkosť: 1015.6 kB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023