Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Odbor prevádzkových činností

Referát prevádzkových činností a správy bytového fondu

Ing. Mgr. Pavel Budinský

vedúci odboru

 

tel.: 0910 147 294
mail: prevadzka@bernolakovo.sk

 

 


Referát odpadového hospodárstva a verejnej zelene

Mgr. Juraj Buček

 

tel.: 02/40 200 607
mail: odpady@bernolakovo.sk

 

Spoločnosť AVE SK oznamuje občanom, že všetky reklamácie ohľadne poškodených nádob ako i nezrealizovaných vývozov odpadu, prijíma iba písomne na email adrese reklamaciesc@avesk.sk

Reklamácie poškodených nádob musia obsahovať:

-Fotodokumentáciu poškodenia
-Dátum poškodenia
-Objem nádoby
-Adresa a tel. kontakt poškodenej osoby

Reklamácie nezrealizovaných vývozov je potrebné zaslať do 24h!

-Presná adresa miesta vývozu
-Interval vývozov (týždenný, dvojtýždenný)

 

Opätovne upozorňujeme občanov, že smetné nádoby ako aj vrecia na separovaný odpad treba vyložiť večer pred vývozom alebo najneskôr pred 6-tou hod. ráno v deň vývozu.


Referát správy cintorína

 

Mgr. Erika Kollárová

referát správy cintorína

tel.: 02/40 200 647
mail: kollarova@bernolakovo.sk

 

 


Športový areál

 

Mário Stanko

 


Referát prevádzky

 

 

Agenda odboru prevádzky

Odpadové hospodárstvo obce Bernolákovo čo do toho spadá

 •  nákup odpadových nádob a vriec
 • reklamácie súvisiace s nevyvezeným odpadom
 •  odvoz zakúpených nádob občanom priamo domov
 •  dokumenty súvisiace so Štatistickým úradom SR, Envirofondom, Úradom pre verejné obstarávanie,
 •  odpovede na žiadosti o informácie ohľadom odpadového hospodárstva
 •  tvorba nových stojísk v obci
 •  tvorba VZN k odpadovému hospodárstvu
 •  Esona – systém na zaznamenávanie vývozov KO v obci,
 •  zmena frekvencie vývozov  KO v obci 
 •  riešenie sťažností a upresnení informácií súvisiacich so Zberným miestom Zu-Ma

 

Verejná zeleň

 • kosenie verejných priestranstiev v obci (sťažnosti, podnety a podobné informácie)
 •  údržba detských ihrísk, výmena prvkov na ihrisku, drobné opravy mobiliáru v obci (lavičky, odpadkové koše, hracie prvky)

 

Cintorín

 • podnety súvisiace s cintorínom a Domom smútku (zle udržiavaná plocha, poškodený mobiliár, opravy točiek vody)

 

Prevádzka

 • orezy stromov v obci
 •  likvidácia čiernych skládok v obci
 •  kosenie obecných plôch spolu so subdodávateľom služby
 •  zimná údržba obce
 •  odpratávanie nečistôt z verejných plôch
 •  udržiavanie detských ihrísk
 •  drobné opravy v obecných budovách a priestranstvách
 •  verejné osvetlenie v obci – údržba, servis