Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Stavebný úrad

Stránkové hodiny stavebného úradu: 

Pondelok: 7:30 - 18:00
Utorok: NESTRÁNKOVÝ DEŇ *
Streda: 7:30 - 12:00
Štvrtok: NESTRÁNKOVÝ DEŇ *
Piatok: NESTRÁNKOVÝ DEŇ *

* (úkony – zvolané konania s miestnym šetrením, štátny stavebný dohľad, spracovanie rozhodnutí a pod.)

obedňajšia prestávka 12:00 - 13:00

 

Mgr. Rita Véghová

vedúca

tel.: 02/40 200 626
e-mail: stavebne@bernolakovo.sk


Referát územného rozhodovania a stavebného poriadku

 

Ing. arch. Anton Kratochvíl

referát územného rozhodovania a stavebného poriadku

tel.: 02/40 200 640
e-mail: stavebne@bernolakovo.sk

 

Jozef Turáni

referát územného rozhodovania a stavebného poriadku

tel.: 02/40 200 625
e-mail: stavebne@bernolakovo.sk


Referát cestnej dopravy a pozemných komunikácií

 

Jarmila Múčková

referát cestnej dopravy a pozemných komunikácií

tel.: 02/40 200 625
e-mail: zivotne@bernolakovo.sk
e-mail: stavebne@bernolakovo.sk


Referát investičných činností

 

Ing. Helena Senková

referát investičných činností

tel.: 02/ 40 200 629
e-mail: senkova@bernolakovo.sk


Referát životného prostredia

prenesený výkon štátnej správy – odpadové hospodárstvo, vodné hospodárstvo, ovzdušie, rozkopávky

 

Jarmila Múčková

tel.: 02/40 200 625
e-mail: zivotne@bernolakovo.sk

 

Mgr. Rita Véghová

referát životného prostredia

tel.: 02/40 200 626
e-mail: zivotne@bernolakovo.sk


Referát evidencie budov a určovania súpisných čísel

 

Katarína Jevošová

referát evidencie budov a určovania súpisných čísel

tel.: 02/40 200 606
e-mail: stavebne@bernolakovo.sk


Referát priestupkov

prenesený výkon štátnej správy ochrany prírody a krajiny

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Usmernenie_MDVRR-SR_sv_k_problematike_energetickej_hospodarnosti_pri_povolovani_a_kolaudovani_budov-1 Veľkosť: 460.6 kB Formát: pdf Dátum: 5.12.2023
24.Žiadosť-o-vydanie-potvrdenia-o-určení-súpis.-a-orient.-čísla Veľkosť: 65.7 kB Formát: pdf Dátum: 5.12.2023
25.Žiadosť-o-zrušenie-súpisného-čísla Veľkosť: 69.1 kB Formát: pdf Dátum: 5.12.2023
26.Žiadosť-o-zrušenie-a-určenie-nového-súpis.-čísla Veľkosť: 68.7 kB Formát: pdf Dátum: 5.12.2023
Žiadosť-o-vydanie-stanoviska-pre-OU-Senec-pozemkový-a-lesný-odbor Veľkosť: 76.3 kB Formát: pdf Dátum: 5.12.2023
Prehlasenie-o-vzdani-sa-odvolania Veľkosť: 35.7 kB Formát: pdf Dátum: 5.12.2023
Ziadost-o-kopiu-z-archivu Veľkosť: 109.2 kB Formát: pdf Dátum: 5.12.2023
žiadosť-o-stanovisko-staveb.-úradu-pre-špeciálne-SU Veľkosť: 79.5 kB Formát: pdf Dátum: 5.12.2023
Prehlasenie-o-vzdani-sa-odvolania-viac-úč.kon_ Veľkosť: 40.2 kB Formát: pdf Dátum: 5.12.2023
Žiadosť-o-vydanie-potvrdenia-veku-stavby Veľkosť: 107.3 kB Formát: pdf Dátum: 5.12.2023
23.Žiadosť-o-určenie-súpisného-a-orientačného-čísla Veľkosť: 68.6 kB Formát: pdf Dátum: 5.12.2023
Stanovisko-suseda-k-stavbe Veľkosť: 61.3 kB Formát: pdf Dátum: 5.12.2023
Zoznam-dotknutých-orgánov Veľkosť: 74.8 kB Formát: pdf Dátum: 5.12.2023
Prehlásenie-stavebného-dozora Veľkosť: 67.4 kB Formát: pdf Dátum: 5.12.2023
Správne-poplatky-stavebného-úradu Veľkosť: 117.7 kB Formát: pdf Dátum: 5.12.2023
Žiadost-o-vydanie-stanoviska-k-zámeru Veľkosť: 68.9 kB Formát: pdf Dátum: 5.12.2023
Žiadost-o-uzemnoplanovaciu-informaciu Veľkosť: 61.4 kB Formát: pdf Dátum: 5.12.2023
38.Ziadost-o-povolenie-vodnej-stavby.
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .DOCX súboru 38.Ziadost-o-povolenie-vodnej-stavby. (DOCX)
Veľkosť: 30.5 kB Formát: pdf Dátum: 5.12.2023
37.Ziadost-upustenie-od-UR
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .DOC súboru 37.Ziadost-upustenie-od-UR (DOC)
Veľkosť: 34 kB Formát: pdf Dátum: 5.12.2023
38.Ziadost-o-povolenie-vodnej-stavby.
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .DOCX súboru 38.Ziadost-o-povolenie-vodnej-stavby. (DOCX)
Veľkosť: 30.5 kB Formát: pdf Dátum: 5.12.2023
37.Ziadost-upustenie-od-UR
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .DOC súboru 37.Ziadost-upustenie-od-UR (DOC)
Veľkosť: 34 kB Formát: pdf Dátum: 5.12.2023
12.Žiadosť-o-dodatočné-povolenie-stavby Veľkosť: 141.6 kB Formát: pdf Dátum: 5.12.2023
02.Návrh-na-predĺženie-platnosti-územného-rozhodnutia-o-umiestnení-stavby Veľkosť: 79.9 kB Formát: pdf Dátum: 5.12.2023
03.Žiadosť-o-stavebné-povolenie-v-spojenom-územnom-a-stavebnom-konaní Veľkosť: 139.1 kB Formát: pdf Dátum: 5.12.2023
04.Žiadosť-o-stavebné-povolenie Veľkosť: 136.2 kB Formát: pdf Dátum: 5.12.2023
05.Žiadosť-o-stavebné-povolenie-na-stavebné-úpravy-v-byte Veľkosť: 110.6 kB Formát: pdf Dátum: 5.12.2023
06.Žiadosť-o-stavebné-povolenie-pre-reklamnú-stavbu Veľkosť: 128.2 kB Formát: pdf Dátum: 5.12.2023
07.Žiadosť-o-zmenu-doby-trvania-reklamnej-stavby Veľkosť: 82.7 kB Formát: pdf Dátum: 5.12.2023
08.Žiadosť-o-predĺženie-platnosti-stavebného-povolenia Veľkosť: 82.6 kB Formát: pdf Dátum: 5.12.2023
09.Žiadosť-o-predĺženie-termínu-dokončenia-stavby Veľkosť: 80.6 kB Formát: pdf Dátum: 5.12.2023
10.Žiadosť-o-povolenie-zmeny-stavby-pred-dokončením Veľkosť: 155.5 kB Formát: pdf Dátum: 5.12.2023
11.Návrh-na-povolenie-zmeny-v-užívaní-stavby Veľkosť: 128.9 kB Formát: pdf Dátum: 5.12.2023
01.Navrh-na-vydanie-územného-rozhodnutia Veľkosť: 126.8 kB Formát: pdf Dátum: 5.12.2023
13.Žiadosť-o-povolenie-terénnych-úprav Veľkosť: 144.9 kB Formát: pdf Dátum: 5.12.2023
14.Žiadosť-o-povolenie-na-odstránenie-stavby Veľkosť: 129.9 kB Formát: pdf Dátum: 5.12.2023
15.Návrh-na-vydanie-kolaudačného-rozhodnutia Veľkosť: 184.5 kB Formát: pdf Dátum: 5.12.2023
16.Návrh-na-vydanie-kolaudač.-rozh.-reklamnej-stavby Veľkosť: 134.1 kB Formát: pdf Dátum: 5.12.2023
17.Ohlasenie-drobnej-stavby Veľkosť: 234.4 kB Formát: pdf Dátum: 5.12.2023
18.Ohlásenie-drobnej-stavby-reklamná-stavba Veľkosť: 130.5 kB Formát: pdf Dátum: 5.12.2023
19.Ohlásenie-stavebných-úprav-a-udržiavacích-prác Veľkosť: 124.9 kB Formát: pdf Dátum: 5.12.2023
20.Žiadosť-o-potvrdenie-pasportu-stavby Veľkosť: 77.4 kB Formát: pdf Dátum: 5.12.2023
21.Žiadosť-o-overenie-skutkového-stavu-stavby Veľkosť: 73.3 kB Formát: pdf Dátum: 5.12.2023
22.Žiadosť-o-overenie-skutkového-stavu-pozemku Veľkosť: 72.6 kB Formát: pdf Dátum: 5.12.2023