Hlásenie obecného rozhlasu

Nadchádzajúce podujatia

DNI OBCE BERNOLÁKOVO 2022

Ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí venovali ceny do TOMBOLY na dňoch obce.

Aktuality / novinky

Reštaurátorské práce

Pod mostom nad Čiernou vodou pri detskom ihrisku Žihadielko bol v strednom pilieri umiestnený opracovaný kameň. Mal by pochádzať z dvora pri kaštieli, nesie barokové črty. Ide o šambránu z 18. storočia a dlhé roky o jeho existencii okoloidúci ani netušili. Všímaví páni Jaroslav Vokoun a Ivan Jurča na tento nález upozornili vedenie obce a začali sa záchranné práce. Pri […]

Slávnostný zápis detí

V dňoch 30. júla až 1. augusta sa v Kultúrnom dome v Bernolákove konal slávnostný zápis do Pamätnej knihy obce Bernolákovo, ktorého sa spolu s rodičmi zúčastnilo 116 detí – našich malých roztomilých občiankov. Milé deti, nech sa splní želanie pána starostu Mgr. Richarda Červienku, ktorý sa s Vami na zápise vo svojom  príhovore rozlúčil slovami,  aby  tá vaša […]

Dr. h. c. doc. Ing. Július Binder

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že vo veku 89 rokov zomrel náš významný spoluobčan Dr. h. c. doc. Ing. Július Binder, rodák z Bernolákova, významný vodohospodársky odborník. Za všetky jeho diela spomenieme to naj – podieľal sa na návrhoch a realizácii vodného diela Gabčíkovo-Nagymaros. Od roku 1957 bol členom Miestneho národného výboru v Bernolákove. Podieľal sa na projektovej dokumentácii […]

Čítať všetky články...