Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

OZP NÁDEJ

Ing. Katarína Sikhartová

predseda

tel.: 0902 193 140
e-mail: ozpnadej@gmail.com

Náplň činnosti:

Je štatutárom organizácie.
Riadi, organizuje, koordinuje a kontroluje prácu výboru a desiatkárov. Zodpovedá za chod organizácie po organizačnej a finančnej stránke. Schvaľuje a vykonáva finančné transakcie organizácie, má prístup na internet banking.

 

 


Mgr. Jaroslava Ribánová

podpredseda

Náplň činnosti:

Zastupuje predsedu v právomociach vopred určených predsedom a  v prípade neprítomnosti predsedu preberá jeho povinnosti.

 

 


Helena Kováčová

tajomník

Náplň činnosti:

Úzko spolupracuje s predsedom a podpredsedom, organizuje aktivity organizácie. 

 

 


Eva Krištofičová

hospodár

Náplň činnosti:

Vedie účtovnú evidenciu, zodpovedá za vecnú a formálnu správnosť pokladničných dokladov. Vedie pokladničný denník. Má prístup k bankovému účtu organizácie, uhrádza náklady spojené s činnosťou organizácie.

 

 


Revízna komisia

Vykonáva kontrolu a revíziu finančnej a hospodárskej činnosti, správy majetku, dodržiavanie rozpočtu 4x do roka (písomne) a priebežne plnenie plánu činnosti. Predseda revíznej komisie zodpovedá za obsahovú stránku celoročnej správy komisie.

Predseda: Zuzana Juríčková

Členovia: Darina Valentová, Marta Hronská

 

Kronikár

Mariana Jórová

Spolupracuje s ostatnými členmi výboru, vedie kroniku organizácie.

 

Bufet

Kristína Brňáková

Eva Krištofičová

Darina Valentová

Organizujú, zabezpečujú a pripravujú  občerstvenie pri akciách.

 

Desiatkári

Marta Hronská

Zuzana Juríčková

Marta Kováčová

Helena Kováčová

Darina Valentová

Alica Žigová

Veronika Reindlová

Anna Holcingerová

Oľga Režňáková

 

 

Zabezpečujú kontakt s radovými členmi organizácie, poskytujú im  informácie zo zasadaní výboru, spolupracujú pri organizovaní kultúrnych, spoločenských a brigádnických akcií, zabezpečujú návštevy imobilných členov, zabezpečujú distribúciu pozvánok, letákov a iných propagačných materiálov. V spolupráci s tlačovým referentom aktualizujú informácie
o členoch organizácie. Zúčastňujú sa zasadaní výboru.

 

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
ozp-nadej-stanovy-2022
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí.
Veľkosť: 4.07 MB Formát: pdf Dátum: 4.12.2023
2012-prihlaska-do-OZPN Veľkosť: 266 kB Formát: pdf Dátum: 4.12.2023