Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Kultúrne pamiatky v obci

Náš národ prešiel rôznymi historickými obdobiami, z ktorých sa zachovalo množstvo pamiatok. Niektoré z nich majú štatút kultúrnej pamiatky. V našej obci máme päť kultúrnych pamiatok.

Stĺp hanby

Stĺp hanby – pranier sa nachádza v ohradenom priestore blízko rímskokatolíckeho kostola. Bol postavený pravdepodobne v 17. storočí. Je to jednoduchý hladký kamenný stĺp v tvare valca s hlavicou a otvorom pre reťaz. Spodná časť je zabetónovaná a je z tvrdého pieskovca. Výška stĺpa je asi 2,5 metra.
Stĺp hanby stál pôvodne v priestore pred kaštieľom, kde bola i stanica dopravníkovej pošty. V tomto období patril grófsky rod medzi najbohatšie v Západoslovenskom kraji, a preto tu sídlil i panský súd „Úriszék“, ktorý vynášal tresty v prípade poddaných. Jedným z trestov bolo i vyviazanie k stĺpu hanby (za krádež alebo za urážku vrchnosti). Aj miestny richtár mal možnosť stíhať niektoré delikty: opilstvo, rušenie nočného pokoja, výtržníctvo a krádeže v obci a v nepoddanskej časti chotára. Okrem trestov za tieto činy k stĺpu hanby priväzovali i klebetné ženy a ženy podozrivé z čarov.

Kaplnka sv. Anny

Kaplnku sv. Anny dal vybudovať gróf Esterházy v severozápadnom cípe parku v roku 1724. Je to baroková stavba centrálneho polygonálneho pôdorysu s obdĺžnikovým presbytórom, ktorý je zaklenutý pruskou klenbou. Celá loď je krytá kupolou. Fasáda je členená nárožným pilastrami s rímsovou hlavicou. Nad portálom je tympanom, v ktorom je reliéf. V súčasnosti slúži na cirkevné obrady. Kaplniek tohoto druhu sa zachovalo veľmi málo. Reprezentuje hodnotnú architektúru a má bohatý barokový inventár.

Pomník Antona Bernoláka

Pomník pamiatke priekopníka spisovnej slovenčiny a zakladateľa Slovenského učeného tovarišstva Antona Bernoláka, ktorý u nás pôsobil ako rímskokatolícky farár a dekan (1787 – 1791), bol odhalený 10.októbra 1937. Nachádza sa pred rímskokatolíckou farou. Je postavený na stupňovitom podstavci z umelého kameňa. Má štvorcovú podstavu, na ktorej je umiestnený pylón zužujúci sa ku spodu. Na vrchu pylónu je bronzová busta Antona Bernoláka, ktorá predstavuje mladého spisovateľa – národovca. Na čelnej strane nás privíta text: „Milá je naša reč slovenská…“, ktorý je vytesávaný, nenatieraný.
Autorom pomníka je akademický sochár Frico Motoška.

Kostol sv. Štefana – kráľa

Je najstaršou kultúrnou pamiatkou Bernolákova. V literatúre sa často spomína ako gotická stavba zo 14. storočia, no niektoré historické pramene pripúšťajú možnosť, že v tom období bola goticky iba upravená pôvodná románska stavba z 13. storočia. Gotický charakter sa zmenil ďalšou úpravou v rokoch 1764 a 1773. Tieto stavebné úpravy uskutočnili vtedajší majitelia Čeklísa Esterházyovci. Bola vykonaná prístavba veže k západnej fasáde lode kostola a oratória. Vtedy bola odstránená i kamenná románska krstiteľnica (dnes je vo farskej záhrade) a nahradená novou. Všetky úpravy boli v štýle baroka.
V rokoch 1952 – 53 bol objekt zväčšený prístavbou bočnej kaplnky na severnej strane presbytéria a z južnej strany obdlžníkovou prístavbou z tehál, rozdelenou priečkami na tri samostatné miestnosti (sakristia, sklad a boží hrob).
Pôvodné patrocínium mohlo patriť Štefanovi prvomučeníkovi, no v priebehu stredoveku sa zmenilo a aj dnes je kostol zasvätený svätému Štefanovi – kráľovi. Veľmi vzácnou pamiatkou je zlatý kalich z roku 1666.
Tento unikátny jednoloďový sakrálny priestor je zakončený polygonálnym presbytárom a novou prístavbou kaplnky. Presbytérium je zaklenuté gotickou krížovou rebrovou klenbou s profilovými rebrami. Loď je krytá krížovou hrebienkovou klenbou. Sakristia je plochostropá. Fasáda je členená dvojstupňovými opornými piliermi.

Kaštieľ

Patrí medzi najkrajšie barokové stavby u nás. Bohatý panovnícky rod Esterházyovcov ho dal postaviť v rokoch 1714 – 1722. Pôvodne mal byť letným sídlom. Autorom projektu bol pravdepodobne Ján Bernard Fischer z Erlachu. Neskoršie stavebné úpravy boli realizované staviteľom J. Fellnerom v prvej polovici 18. storočia. Ďalšie úpravy boli uskutočnené po požiari v roku 1911 a v rokoch 1948 – 49.
Kaštieľ v Bernolákove je jednoposchodová trojkrídlová budova stavaná do pôdorysu „U“. Dvor je uzavretý jednoduchou prízemnou stavbou s terasou a vstupným portálom, ktorý spája veže bočných krídiel. Hlavné jedenásťosové priečelie s mierne vystupujúcim stredným rizalitom je situované do parku. Fasáda je členená pravidelným rytmom okien (2-2-3-2-2) a pilastrami s jónskou hlavicou. Stredné krídlo má v dvornej časti mierne vystupujúci rizalit, ktorý je členený polostĺpmi s korintskou hlavicou. Celú fasádu ukončuje balustráda s dvoma plastikami a oválna veža krytá kopulou. Okná tohto krídla majú nad sebou a v parapete dekoratívne prvky. V priečelí bočných krídiel sú štvorhranné trojposchodové veže členené nárožnými pilastrami a kryté helmicou. Strecha je manzardová s vikiermi. Miestnosti majú v prízemí klenby s lunetami alebo krížové klenby. Ostatné miestnosti sú plochostropé. Slávnostná miestnosť v strednom krídle je prístupná dvojramenným schodišťom, na ktorom je železná kovaná mreža.
Hlavný vstup do areálu z obce bol tromi ulicami lemovaný alejami, ktoré sa opticky zbiehali pri obelisku sv. Štefana. I hlavné komunikácie po obvode areálu a prechod parku do obory bol riešený priamočiarými alejami, ktoré sa hviezdicovito križovali. Toto panské sídlo bolo ojedinelou ukážkou vysoko kvalitne budovaného barokového zámockého komplexu stredoeurópskeho významu.
Kaštieľ má v prenájme spoločnosť Huma 90, v areáli parku sa buduje golfové ihrisko a iné športoviská.

Informácie sú prevzaté z materiálov obce.