Važení občania,

od 1. mája 2017 začne na všetkých križovatkách v južnej časti obce platiť PREDNOSŤ VOZIDIEL PRICHÁDZAJÚCICH ZPRAVA (hovorovo pravidlo pravej ruky). Jedná sa o všetky križovatky vnútri obytnej zóny, ktorá je ohraničená ulicami Trnavská, Lúčna a Figová.

PREDNOSŤ VOZIDIEL PRICHÁDZAJÚCICH SPRAVA bude platiť na každej nasledujúcej križovatke vnútri obytnej zóny:

  1. od križovatky Trnavskej s Nevädzovou, Púpavovou, Dunajskou a Lesnou
  2. od križovatky Lúčnej s Jabloňovou
  3. od križovatky Figovej s Broskyňovou

V rámci zvýšenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky Vás žiadame, aby ste zvýšili opatrnosť a pozornosť a prispôsobili Vašu jazdu motorovým vozidlom novým podmienkam.

Dovoľujeme si Vám opäť pripomenúť, že táto lokalita je označená značkou IP 28a – Obytná zóna, kde vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac 20 km/h.
Pritom je povinný dbať na zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom, ktorých nesmie ohroziť. Ak je to nevyhnutné, vodič je povinný zastaviť vozidlo. V tejto zóne sa musíte navzájom rešpektovať.

Napriek uvedenému dopravnému značeniu je veľa vodičov, ktorí túto značku nerešpektujú a tým ohrozujú bezpečnosť občanov. Vznikajú tým zbytočné konflikty a napätie medzi susedmi. Tomuto všetkému sa dá ľahko predísť uvedomením si zložitej dopravnej situácie v tejto lokalite a rešpektovaním dopravného značenia.

Prosíme Vás o spoluprácu, informujte svojich známych a susedov o zmene dopravného značenia od 1. mája 2017 (prednosť vozidiel prichádzajúcich sprava) a dodržujte najvyššiu dovolenú rýchlosť v tejto lokalite. Prispejete tým k zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, bezpečnosti cyklistov a chodcov a zároveň upokojíte dopravu.

 

Za spoluprácu ďakujeme.

 

Mgr. Richard Červienka
starosta obce

 

diskusia k tejto téme:
https://www.bernolakovo.sk/diskusne-forum/tema/zmena-prednosti-v-jazde-lokalita-juh/