Zber biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene

Od 01.01.2017 je povinná každá domácnosť v individuálnej bytovej výstavbe (rodinné domy) zapojiť sa do zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene. Z tohto dôvodu Obecný úrad žiada občanov, aby na obecnom úrade nahlásili ako budú s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom nakladať. Formou vývozu – zakúpením hnedej smetnej nádoby (objem 120 l) s vývozom 1x za 14 … Čítať ďalej Zber biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene