Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

Informácia pre voliča – samospráva

Informácia pre voliča – BSK

Menovanie zapisovateľky MVK

Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vvyhlásenia volieb

Volebné obvody a počty poslancov na zverejnenie

BSK – volebné obvody a počet poslancov

Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie

Oznámenie o preberanie kandidátnych listín

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

Oznam o účasti na školení 12_8_2022

Oznámenie o poslednom dni na odovzdanie kandidátnych listín

Oznámenia o poslednom dni na doručenie oznámenia delegovaní člena a náhradníka do MVK

Oznámenie o neprítomnosti 29_8_2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Bernolákove

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce

Delegovanie do okrskových komisií

Informácie k umiestňovaniu volebných plagátov

Delegovanie – špeciálna komisia

Prenosná volebná schránka a telefonické kontakty na okrskové volebné komisie

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Bratislavského samosprávneho kraja

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja

OZNAM K PRIJÍMANIU ŽIADOSTÍ O ŠPECIÁLNY SPOSOB HLASOVANIA

Spojené voľby 2022: odporúčania pre členov volebných komisií a voličov


Uverejnenie výsledkov volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce

Zápisnica o výsledku volieb v obci