Záujemci o predaj hande made výrobkov s veľkonočnou tematikou sa môžu hlásiť Martine Brunel na oz.skolacik@gmail.com alebo telefonicky na 0902 625 662.