• 27. novembra 2022
  • 17:00
  • Kultúrny dom v Bernolákove

Srdečne Vás pozývame na Vianočný večer v podaní spevákov Základnej umeleckej školy Bernolákovo, ktorý sa uskutoční prvú adventnú nedeľu 27. 11. o 17.00 hod. v sále kultúrneho domu.

Adventný maratón podujatí našej ZUŠ zahájime svetoznámymi vianočnými melódiami, ktorými Vás potešia žiaci spevu z tried pedagógov Tomáša Slobodu a Romana Müllera. Koncert bude sprevádzať vystúpenie najmladších hercov LDO z triedy Tomáša Slobodu.

Na Vašu účasť sa tešia všetci účinkujúci!