• 6. januára 2018
  • 18:00
  • Farský kostol sv. Štefana Bernolákovo