• 22. marca 2018
  • 7:30
  • Bernolákovská 18, Ivanka pri Dunaji

DEŇ VODY

Akreditované laboratórium AQUASECO oznamuje
občanom, že dňa 22.03.2018 – pri príležitosti Svetového
dňa vody vykonáva vo svojich priestoroch v Ivanke pri
Dunaji na Bernolákovskej 18 stanovenie dusičnanov a
dusitanov v pitnej vode ZADARMO.

Je potrebné priniesť 0,5 l vzorky vody v čase od 7:30
– 18:00 hod. na Bernolákovskú ulicu 18 vedľa Café
Štefánik.

Viac informácii sa dozviete na www.aquaseco.sk
alebo na telefónnych číslach 02/456 914 77, 0911/171 092.