• 21. septembra 2019
  • 9:00

V rámci celoeurópskej propagácie pešej a cyklistickej dopravy, znižovania množstva
automobilov na európskych cestách, sa uskutočňujú aktivity propagujúce alternatívne spôsoby
dopravy. Propagačnou aktivitou v našom regióne je podujatie Cyklojazda z Ivanky pri Dunaji
do Bernolákova a späť. Zúčastniť sa môže každý občan bez rozdielu veku. Pozývame
všetkých cyklistov z oboch obcí ale i z okolia na túto Cyklojazdu, ktorá sa uskutoční
21.9.2019.

  • 09:00 Začiatok sprievodného programu (Ivanka pri Dunaji – Nám Sv. Rozálie)
  • 09:45 Oficiálny začiatok (príhovor k akcii a spočítanie účastníkov na mieste)
  • 10:00 Štart cyklojazdy (odchod z námestia)
  • cca o 10:20 krátka zastávka na parkovisku pri Bille (v Bernolákove)
  • cca o 10:50 späť na Nám Sv. Rozálie (občerstvenie)