• 14. októbra 2018
  • 16:00
  • Kultúrny dom

Starosta obce pozýva občanov v dôchodkovom veku na tradičné stretnutie pri príležitosti
Dňa úcty k starším
14.10.2018 o 16:00 v Kultúrnom dome

Na počúvanie aj do tanca hrá populárne DUO JAMAHA.