• 20. júna 2017
  • 8:00
  • Kultúrny dom Bernolákovo

Predsedníctvo MS SČK v Bernolákove pozýva občanov, ktorí môžu darovať svoju krv, na bezpríspevkový odber krvi, ktorý sa uskutoční 20. júna 2017 v Kultúrnom dome v Bernolákove v čase od 8,00 hod do 10,30 hod.

Pred odberom je treba dožať obvyklú diétu!