Obyvateľstvo

5000

Počet obyvateľov

2500

Muži

2500

Ženy

1000

Deti

1000

Seniori

4.5%

Nezamestnanosť


Domácnosti

s nadpriemerným príjom (40%)
s internetovým pripojením (65%)
s počítačom (60%)
s najmenej jedným autom (75%)

Rozloha

72

Celkovo

68

pozemná plocha

4

vodná plocha


Obecná polícia

10

počet príslušníkov

5

motorizovaná hliadka

6

cyklohliadka