Dňa 23.9.2017 sa v Kultúrnom dome v Bernolákove, konal slávnostný zápis do Pamätnej knihy obce Bernolákovo. Na zápis boli pozvaní jubilanti, ktorí v I. polroku 2017 oslávili významné životné jubileá 80 a 85 rokov a naši noví najmenší občiankovia.