3.12.2017 v Kultúrnom dome v Bernolákove  privítal starosta obce Mgr. Richard Červienka nových najmenších občanov našej obce, aby ich rodičia slávnostne zapísali do Pamätnej knihy obce.