Slávnostný zápis detí do Pamätnej knihy obce Bernolákovo, ktorý sa konal 4.2.2018 v Kultúrnom dome v Bernolákove.