24.2.2017 – Slávnostný zápis detí 24.2.2017 v Kultúrnom dome