ZUŠ – Muzikálový večer 2017

 

ZUŠ: Výstava výtvarného odboru

PRIHLÁŠKA DO ZUŠ:
https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/?zus=532

Základná umelecká škola v Bernolákove bude mať talentové skúšky 22.5. a 23.5.2017  od 13:00 do 18:00 hodiny.
Prihlásiť sa možno na hudobný odbor – spev, violončelo, gitaru, akordeón, dychové  a bicie nástroje,  na odbor literárno-dramatický, výtvarný  a tanečný.

Podmienky prijatia do ZUŠ
Čo sledujeme pri zápise?
http://staryweb.bernolakovo.sk/skolstvo/zus/doc/co_sledujeme_pri_zapise_zus_bernolakovo.pdf

 

 

Pôvodné stránky ZUŠ sú dočasne na tejto lokalite:
http://staryweb.bernolakovo.sk/skolstvo/zus/index.html

Na prepracovaní stránok do novej podoby usilovne pracujeme.
Ďakujeme za pochopenie.