Asistované sčítanie bolo oficiálne ukončené 13.6.2021

Vážení občania, v zmysle zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä podľa § 27 Úlohy obcí, bude sa v našej obci vykonávať sčítanie obyvateľov, domov a bytov.

Ďalšie  informácie je možné získať na www.scitanie.sk

Konkrétne pokyny pre sčítanie v našej obci budú priebežne zverejňované na webovej stránke obce v tejto sekcii, v časopise Bernolák a v miestnom rozhlase.

Obec Bernolákovo, ako prevádzkovateľ osobných údajov, informuje obyvateľov obce ako dotknuté osoby, že na účel sčítania domov a bytov na základe zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bude vykonávať zisťovanie stavu domov (okná, fasáda, strecha), a to prostredníctvom motorového vozidla s kamerovým systémom, s cieľom získania informácií nevyhnutných pre spracovanie agendy Sčítania domov a bytov 2021. Záznamy budú uchovávané po dobu nevyhnutnú na plnenie povinností obce podľa zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete tu:

https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/00304662/sk/zakladne-informacie

www.scitanie.sk

Tlačová správa

tlacova-sprava-scitanie-obyvatelov-19102020

Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15.2.2021 do 31.3.2021, posúva sa len asistované sčítanie!

Konečné stanovisko ŠÚ SR – pri SODB 2021 budú 2 otázky o národnosti

Posun termínu asistovaného sčítania.

V zmysle rozhodnutia vlády SR vzhľadom na pandemickú situáciu a v záujme ochrany zdravia všetkých zúčastnených sa termín asistovaného sčítania obyvateľov posúva na neskorší termín a to nasledovne: asistované sčítanie začne 1.4.2021 a potrvá najneskôr do 31.10.2021.

Asistované sčítanie sa týka obyvateľov, ktorí sa nevedia alebo nemôžu sčítať sami alebo s pomocou svojich blízkych a na splnenie povinnosti sa sčítať  využijú asistované sčítanie.

To znamená, že buď obyvateľ navštívi kontaktné miesto zriadené obcou, kde ho sčíta stacionárny asistent alebo môže telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ktorý ho navštívi doma a sčíta ho.

Termín elektronického sčítania obyvateľov, ktorí sa budú sčítavať sami sa nemení, t. j. sčítanie sa uskutoční v termíne 15.2.2021-31.3.2021.

Údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania do sčítacieho formulára uvedie, sa
vzťahujú k rozhodujúcemu okamihu, ktorým je 1. január 2021.