Bc. Miroslav Turenič

zástupca starostu

Študoval som na Vysokej škole ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave. Už počas môjho štúdia som sa aktivizoval v medzinárodných projektoch Európskej únie, kde som získal cenné znalosti a skúsenosti v podnikovom riadení a informačných systémoch. Pred, počas, ale aj po ukončení štúdia som prešiel mnohými obchodnými alebo manažérskymi pozíciami, či už v bankovníctve, poisťovníctve, informačných technológiách a realitách. V komunálnej politike pôsobím 11 rokov a od roku 2014 aktívne ako poslanec obecného zastupiteľstva našej obce. Vo funkcii zástupcu starostu pôsobím viac ako 3 roky, kde som priamo na úrade riešil riadenie projektov a zastupoval starostu podľa potreby. Posledné 4 mesiace plnohodnotne zastávam funkciu zastupujúceho starostu obce.

Obecný úrad sa za ten čas podarilo personálne stabilizovať a posilniť o šikovných a skúsených zamestnancov, s ktorými je radosť pracovať a cítiť, že sa zlepšujú každým dňom. Po prvýkrát sa obci podarilo splniť zákon a obec začína s občanmi komunikovať elektronicky. Zamestnanci na prevádzkových činnostiach začali pracovať pod novým vedením a omnoho efektívnejšie. V novom roku aj s profesionálnejším vybavením a prístupom k práci. Spracovali sme rôzne audity a analýzy, na základe ktorých budúci rok budeme opravovať cesty, budovať chodníky, opravovať detské ihriská, budovať priechody pre chodcov či parkoviská. Pripravili sme niekoľko ďalších hodnotných dokumentov, ktoré majú napomôcť fungovaniu obce a ďalšie pripravujeme.

Odpadové hospodárstvo, aj napriek tomu, že nevieme zabrániť rastúcim cenám od našich dodávateľov, bude na novej úrovni. Pridávame plyn smerom k separovaniu, a tým pádom aj k lepšiemu životnému prostrediu. Osadili sme nové koše na triedený odpad a od nového roku začíname plniť nové legislatívne požiadavky kladené na obce, a to zberom kuchynského odpadu a olejov priamo z domácností.

Pripravujeme projekty, ktoré sú pre obec potrebné ako soľ. Pôjde predovšetkým o dostavbu desiatich tried základnej školy s jedálňou a kuchyňou, výstavbu novej materskej školy, riešenie priestorových potrieb pre základnú umeleckú školu, dokončenie už začatého dopravného prestupného terminálu na železničnej stanici, pamiatkovú obnovu vodárenskej veže Vardomb aj s vytvorením vyhliadky a expozície, budovanie nových ihrísk pre deti a konečne aj pre mládež a dospelých, desiatky menších projektov v doprave po obci, t.j. budovanie bezpečných priecestí, chodníkov, budovanie parkovísk, ale aj dobudovanie cyklochodníka popri Čiernej vode. A mnoho ďalších väčších či menších projektov zameraných na šport, životné prostredie či občiansku vybavenosť. Teším sa, že sa podarilo pre obec získať novú lekárku, ktorá bude pôsobiť v zdravotnom stredisku a verím, že v rámci občianskej vybavenosti sa podarí vytvoriť nové priestory pre ďalších všeobecných a odborných lekárov. Plánujem v obci zabezpečiť aj služby a obchody, aké tu dnes nemáme, a musíme za nimi cestovať.

Na budúci rok 2022 má obec schválený najambicióznejší rozpočet v histórii plný úžasných nových rozvojových projektov a rád by som dokončil nielen tieto začaté, ale aj tie, ktoré mám ešte len vo vízii.

Len spoločne môžeme dosiahnuť to, že rozvoj našej obce bude riadený, naša obec bude ešte krajšia a všetci sa k nej budeme hrdo hlásiť.