Bc. Miroslav Turenič

zástupca starostu

mobil: 0910 720 351
e-mail: turenic@bernolakovo.sk