Zasadnutia OZ 2018-2022

 Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019 (.pdf)


 

Zasadnutia OZ 2014-2018