VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA – PROCES TVORBY A PODÁVANIA PRIPOMIENOK


Staršie VZN nájdete dočasne na tejto adrese:
http://staryweb.bernolakovo.sk/samospr/vzn/vzn.htm