Obec Bernolákovo vydala pre svoju činnosť nasledovné dokumenty: