phsr-bernolakovo-2015-2022 (.pdf)

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bernolákovo 2015-2022 – zaslanie záverečného stanoviska:
PHSR-2015-2022-zaverecne-stanovisko (.pdf)