SAMOSPRÁVA OBCE BERNOLÁKOVO pre obdobie 2014 – 2018

Zasadnutia obecného zastupiteľstva 2014 – 2018
Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2018 (.pdf)


JUDr. Katarína Burešová
e-mail: katarina.buresova@gmail.com

člen komisie:
– komisia výstavby, dopravy, životného prostredia a územného plánovania
– komisia kultúry a kultúrneho dedičstva


Peter Hanic
mobil: 0948 435 750
e-mail: hanic.peter@gmail.com

člen komisie:

– komisia na ochranu verejného záujmu
– komisia výstavby, dopravy, životného prostredia a územného plánovania


Radovan Hanic
mobil: 0905 277 140
e-mail:  hanicrado@gmail.com

člen komisie:
– komisia výstavby, dopravy, životného prostredia a územného plánovania


Martina Jánošíková
mobil: 0903 215 071
e-mail: janosikovaprebernolakovo@gmail.com

predseda komisie:
– komisia na ochranu verejného záujmu
– komisia financií, správy majetku obce a podnikania
člen komisie:
– komisia na ochranu verejného záujmu
– komisia financií, správy majetku obce a podnikania


PhDr. Mária Kisková
mobil: 0905 489 829
e-mail: kiskovazabernolakovo@gmail.com

člen komisie:
– komisia pre vzdelávanie a voľnočasové aktivity
– komisia sociálnych vecí, zdravotnej starostlivosti a posudzovania nároku na nájomné a sociálne byty


Katarína Koporcová
mobil: 0908 141 809
e-mail: katka@222.sk

člen komisie:
– komisia sociálnych vecí a zdravotnej starostlivosti
– komisia kultúry a kultúrneho dedičstva


Ing. Alexander Molnár
mobil: 0903 161 252
e-mail: amolnar@svf.stuba.sk

predseda komisie:
– komisia pre vzdelávanie a voľnočasové aktivity
člen komisie:
– komisia pre vzdelávanie a voľnočasové aktivity
– komisia financií, správy majetku obce a podnikania


Mgr. Iva Pipíšková
e-mail: pipiskova.iva@gmail.com

predseda komisie:
– komisia sociálnych vecí, zdravotnej starostlivosti a posudzovania nároku na nájomné a sociálne byty
člen komisie:
– komisia sociálnych vecí, zdravotnej starostlivosti a posudzovania nároku na nájomné a sociálne byty


Ing. Ivan Trubač
e-mail: ivantrubacposlanec@gmail.com

člen komisie:
– komisia na ochranu verejného záujmu
– komisia pre vzdelávanie a voľnočasové aktivity


Miroslav Turenič
mobil: 0908 731 320
e-mail: miroslav@turenic.sk

predseda komisie:
– komisia výstavby, dopravy, životného prostredia a územného plánovania
člen komisie:
– komisia výstavby, dopravy, životného prostredia a územného plánovania


Ing. Jaroslav Vokoun
mobil: 0915 055 059
e-mail: vokoun45@gmail.com

predseda komisie:
– komisia kultúry a kultúrneho dedičstva
člen komisie:

– komisia kultúry a kultúrneho dedičstva
– komisia výstavby, dopravy, životného prostredia a územného plánovania