Obecné zastupiteľstvo určilo zloženie komisií z radov poslancov:

1. Komisia na ochranu verejného záujmu

náplň práce komisie: komisia-verejneho-zaujmu-napln (.pdf)

predseda: Martina Jánošíková
členovia: Peter Hanic, Ing. Ivan Trubač, Martina Jánošíková
tajomník/zapisovateľ: Michaela Zborková

 

2. Komisia výstavby, dopravy, životného prostredia a územného plánovania

náplň práce komisie: komisia-vystavby-dopravy-zivotneho-prostredia-a-uzemneho-planovania (.pdf)

predseda: Miroslav Turenič
členovia: Miroslav Turenič, JUDr. Katarína Burešová, Ing. Jaroslav Vokoun, Radovan Hanic, Peter Hanic
tajomník/zapisovateľ: Ing. Martin Guldan, PhD.
aktivisti: Ing. Stanislav Tokoš, Ing. Elena Borková, Ing. Michal Peleš, Ing. arch. Radomil Kachlík

 

3. Komisia pre vzdelávanie a voľnočasové aktivity

náplň práce komisie: Komisia-pre-vzdelavanie-a-volnocasove-aktivity (.pdf)

predseda: Ing. Alexander Molnár
členovia: Ing. Alexander Molnár, Ing. Ivan Trubač, PhDr. Mária Kisková
tajomník/zapisovateľ: Bc. Ľubomíra Šuvadová

 

4. Komisia sociálnych vecí, zdravotnej starostlivosti a posudzovania nároku na nájomné a sociálne byty

náplň práce komisie: komisia-socialnych-veci-a-zdravotnej-starostlivosti-napln (.pdf)

predseda: Mgr. Iva Pipíšková
členovia: Mgr. Iva Pipíšková, PhDr. Mária Kisková, Katarína Koporcová
tajomník/zapisovateľ: Bc. Alena Mihályová
aktivisti: Mgr. Lenka Borošová, Helena Kováčová, Helena Černayová, Ľudmila Tokošová

 

5. Komisia kultúry a kultúrneho dedičstva

náplň práce komisie: komisia-kultury-a-kulturneho-dedicstva-napln (.pdf)

predseda: Ing. Jaroslav Vokoun
členovia: Ing. Jaroslav Vokoun, Katarína Koporcová, JUDr. Katarína Burešová
tajomník/zapisovateľ: Andrea Grebečiová
aktivisti: prom.hist, Mária Mollerová

 

6. Komisia financií, správy majetku obce a podnikania

náplň práce komisie: komisia-financii-spravy-majetku-a-podnikania-napln (.pdf)

predseda: Martina Jánošíková
členovia: Martina Jánošíková, Ing. Alexander Molnár, Peter Hanic
tajomník/zapisovateľ: Michaela Zborková