Dňa 18. augusta 2023 sa konalo v priestoroch kultúrneho domu výnimočné podujatie – predstavenie knihy s názvom „Odišli k anjelom“, ktorej autorkou je doc. et doc. MUDr. Eliška Kubíková PhD., MPH. Táto kniha prináša so sebou príbehy detí, ktoré čelia onkologickému ochoreniu, a preniká do ich sveta. Hoci sa v sále nezhromaždilo toľko ľudí, ako sme dúfali, rozprávanie autorky zanechalo silné emócie. Výťažok z predaja knihy bude venovaný oddeleniu detskej onkológie v Národnom ústave detských chorôb. Autorka ponechala niekoľko výtlačkov na Referáte kultúry a športu v kultúrnom dome, kde je možné si v prípade záujmu knihu dodatočne zakúpiť.