Automatický externý defibrilátor (AED) je zariadenie, ktoré pomáha pri poskytovaní prvej pomoci tým, že pomocou elektrického výboja je schopný obnoviť správny srdcový rytmus. Sám analyzuje pacientov stav a v prípade potreby použije elektrický výboj. Zrozumiteľné a jednoduché pokyny vydávané prístrojom umožnia rýchle a účinné použitie. Prístroj je určený aj pre laikov, vydáva hlasové povely v slovenskom jazyku.

 

Prvý AED prístroj v obci využíva už niekoľko rokov obecná polícia a v posledných mesiacoch bola vyžiadaná súčinnosť Operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby a prístroj použili dvakrát. Tieto zásahy boli, žiaľ, neúspešné, ale motivovalo nás to k tomu, že takéto prístroje musia byť pre občanov dostupnejšie, aby mohli byť účinné. Pri záchrane života rozhoduje každá minúta.

Preto obec zakúpila dve nové AED zariadenia. Jedno bude od budúceho týždňa nonstop k dispozícii vo vyhrievanej skrinke na budove obecného úradu a druhé AED dostal od 26.10.2022 k dispozícii Dobrovoľný hasičský zbor obce Bernolákovo (DHZO).

Prístroj bude zaregistrovaný v operačnom stredisku záchrannej zdravotnej služby, čo znamená, že keď niekto zavolá tiesňovú linku 112 či 155, tak volajúcemu oznámia, že takýto prístroj máme v obci a upresnia, kde je umiestnený. Vďaka defibrilátoru tak môže každý občan obce poskytnúť účinnú prvú pomoc ešte pred príchodom záchranárov.

 

https://www.youtube.com/watch?v=bXltzjLv0-M