Vážení rodičia a priatelia základnej umeleckej školy,

srdečne Vás pozývame k sledovaniu dvoch online premiér predstavení literárno-
dramatického odboru našej ZUŠ, ktoré sú zverejnené na školskom kanáli YouTube:

Predstavenie Vianoce (pod) psa
Hrajú žiaci 4. ročníka 1. časti I stupňa z triedy pani učiteľky Zuzany Spodniakovej:
https://zusbernolakovo.sk/pozvanky/vianoce-pod-psa-22-01-2022

Link priamo na YouTube:
https://youtu.be/uGTQu37sTdM

Predstavenie Budúcnosť pod ľadom
Hrajú žiaci 1. ročníka 2. časti I. stupňa z triedy pani učiteľky Zuzany Spodniakovej
https://zusbernolakovo.sk/pozvanky/buducnost-pod-ladom-22-01-2022

Link priamo na YouTube:
https://youtu.be/4J5byHHOcMg

Predstavenia budú nastálo zverejnené na uvedených linkoch na webovej stránke ZUŠ
aj na školskom kanáli YouTube.

Prajeme Vám krásny umelecký zážitok a príjemný prázdninový víkend.

So srdečným pozdravom
riaditeľka školy a realizačný tím