Západoslovenská distribučná, a.s., oznamuje prerušenie dodávky elektriny dňa 30.5.2018 od 8:30 do 14:30 hod. pre ulicu Dukelska c. 4992 a Sladkovicova c. 12, 5067/3.