Západoslovenská distribučná, a.s., oznamuje prerušenie dodávky elektriny dňa 12.3.2018 v čase 8:30 – 14:30 pre ulice:
Horný dvor č. 62, 9/VE
Sacky č. 1/OP, 4809, 4816/86, 89, 9029 – 9032, 9034, 9035, 9037 – 9040, 9050, 9051, 9074 – 9077.

ZSE-odstavka-12032018