Oznamujeme, že

ref. matriky

ref. ekonomických činností

ref. daní, miestnych poplatkov

ref. územného plánovania

obecná knižnica

budú  18.2.2019 (v pondelok) otvorené do 16.45 hod. z dôvodu prípravy  volieb prezidenta SR.