Zber papiera a hliníka sa uskutoční v dňoch 26.4 a 27.4 na Školskej ulici – areál starej školy.

26.4.2019 v čase od 14:00 do 18:00

27.4.2019 v čase od 8:00 do 12:00