Zber papiera a bateriek sa bude konať v areáli základnej školy na Školskej ulici v dňoch 17.6.2022 od 12:00 do 18:00 hodiny a 18.6.2022 od 08:00 do 12:00 hodiny.

Vchod do areálu školy, kde sa bude papier a baterky zbierať je z Poštovej ulice.

Každý účastník, ktorý vyzbiera minimálne 125kg, dostane jednu sadenicu stromčeka, ktorú venuje Záhradkárstvo Dráb.

Za 125kg vyzbieraného papiera zachránime 1 strom 🙂