Počas Veľkonočných sviatkov 19.4. a 22.4.2019 bude zber komunálneho odpadu a jeho triedených zložiek prebiehať následovne:

Veľký piatok 19.4.2019 zber bude prebiehať bezo zmien, v súlade s harmonogramami vývozov.

Veľkonočný pondelok 22.4.2019 Deň pracovného pokoja, zber budeme realizovať v náhradnom termíne, a to 20.4.2019 v čase od 6,00h – 22,00h