Vážení občania,

Dňa 11.3.2022 t.j. v piatok sa v obci na Tabakovej ulici v čase od 08.00h -16.00h v rámci biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) uskutoční kampaňový zber haluziny zviazanej do otiepok s maximálnou dĺžkou 1,5m.

Prosíme občanov aby okrem haluziny a konárov nenosili žiaden iný biologicky rozložiteľný odpad k VOK (veľkému objemnému kontajneru).

Ďakujeme za súčinnosť