Vážení občania,

 

oznamujeme Vám, že zber bioodpadu podľa zvozového harmonogramu sa nemení.

Zber bioodpadu do veľkoobjemového  kontajnera  po veľkonočných sviatkoch umiestneného na cintoríne pri hlavnej bráne (vchod z Dukelskej ulice) bude opäť možný od 20.04.2022 t. j. v stredu v čase od 08:00 do 17:00h.

 

Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov praje Obecný úrad