Vážení občania,

 

obec Bernolákovo Vám ponúka možnosť zapojiť sa do zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO) a

jedlých olejov a tukov (JOT) z domácností na báze týždňového zberu.

Nádoby sú dostupné na obecnom úrade, kde si ich môžete počas stránkových hodín zakúpiť na pokladni a prevziať už od 08.04.2022.

 

Cenník nádob:

Nádoby na biologický rozložiteľný kuchynský odpad (BRKO) – 15 litrové s vrchnákom v hodnote 2,00 Eur/kus.

Vrecia do nádob na biologický rozložiteľný kuchynský odpad (BRKO) – 52 kusov pri týždennom cykle vývozu, bezplatne.

Nádoby na jedlé oleje a tuky (JOT) – 3 litrové s vrchnákom, bezplatne.

 

V prípade záujmu bytových komplexov o 120 litrové nádoby na BRKO a JOT nás prosím kontaktujte na odpady@bernolakovo.sk

Podľa záujmu ich budeme postupne distribuovať bezplatne.

Prvý zber BRKO a JOT sa uskutoční vo štvrtok 14.04.2022 v čase od 06.00 do 20.00 hod. Nádoby sa budú vyvážať každý týždeň vo štvrtok.

Občanov, ktorí sa do zberu zapoja, prosíme, aby pred domácnosti vykladali výlučne plné nádoby s odpadom. V prípade 15 litrových nádob na BRKO sa budú z nádob brať vrecia, ktoré občania dostanú pri zakúpení nádoby na BRKO na obecnom úrade bezplatne.

V prípade 3 litrových nádob na JOT bude prebiehať výmena formou nádoba za nádobu.

Pre ďalšie informácie nás kontaktujte telefonicky na čísle 0905 551 464, alebo e-mailom odpady@bernolakovo.sk