Západoslovenská distribučná, a.s., oznamuje prerušenie dodávky elektriny dňa 4.4.2018 od 8:30 do 15:00 hod. pre ulicu Plemenárska c. 2791/20, 9509, 999.

Príloha: ZSE-04042018