Základná umelecká škola v Bernolákove oznamuje, že začiatok školského roka 2019/2020 je 2. septembra.
V čase od 10:00 do 16:00 hodiny budú k dispozícii pedagógovia jednotlivých odborov, u ktorých sa bude zadeľovať individuálne aj kolektívne vyučovanie do rozvrhu hodín.

V utorok a v stredu 3. a 4. septembra od 13:00 do 17:00 hodiny budú rozvrhy hodín skompletizované.

Vo štvrtok 5. septembra začína riadne vyučovanie.