Oznamujeme, že vo štvrtok  10.2.  a v piatok 11.2. sa na Záhradnej ulici bude prekáblovávať verejné osvetlenie.

Prosíme  občanov, aby v uvedených dňoch neparkovali s autami po vedením verejného osvetlenia a ani v blízkosti stĺpov verejného osvetlenia.