Vážení občania,

Obec Bernolákovo, ako správca miestneho cintorína vyzýva nájomcov hrobových miest, ktorí si na prednej strane hrobového miesta nájdu nalepenú reflexnú nálepku, aby prišli na Referát správy cintorína za účelom identifikácie hrobového miesta a nájomníka.

V prípade otázok nás kontaktujte na telefónnom čísle 0904 678 133 alebo e-mailom kollarova@bernolakovo.sk.

 

Referát správy cintorína sa nachádza v Klientskom centre a je pre vás k dispozícii počas stránkových  hodín:

Pondelok             8:30 – 18:00

Utorok                 8:30 – 15:00

Streda                  8:30 – 16:00

Štvrtok                 8:30 – 15:00

Piatok                   7:30 – 12:00