Západoslovenská distribučná, a.s., vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností na odstránenie alebo orezanie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť prevádzky vedení. Odstránenie alebo orezy je potrebné vykonať v súlade s platnými zákonmi.

vyzva-zd-ba-orez-drevin (.pdf)