Vážení občania,

oznamujeme, že zvozová spoločnosť AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., bude nádoby na zmesový komunálny odpad označené platnou nálepkou na rok 2022 vyvážať do 30.4.2023.

Od 1.5.2023 nádoby na zmesový komunálny odpad neoznačené platnou nálepkou s frekvenciou vývozu na rok 2023 nebudú vyvezené.

Poplatok za vývoz zmesového komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu je možné po doručení platobného výmeru uhradiť bankovým prevodom, alebo v pokladni obecného úradu v hotovosti resp. platobnou kartou. Po úhrade príslušného poplatku si môžu občania na obecnom úrade vyzdvihnúť platnú nálepku na rok 2023.

Súčasne žiadame občanov, ktorí už majú zaplatený poplatok za vývoz zmesového komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na rok 2023 a neprevzali si nálepku na obecnom úrade, aby tak vykonali čo najskôr.

Ďakujeme za pochopenie a súčinnosť.