Vážení občania,

smetné nádoby so starými  nálepkami (rok 2019)  budú  vyvážať do 30.04.2020