„Vzhľadom na veľké množstvo neuhradených poplatkov za vývoz komunálneho odpadu upozorňujeme, že od júna bude komunálny odpad vyvážaný na základe nových nálepiek (2022).“